terima kasih buat kalian semua..

Friday, January 1, 2010

Hak pesalah dalam islam dan peranan hakim..


Foto: Hukuman tembak kepada perogol dan pembunuh di Yaman..

Apakah hak seorang pesalah menurut Islam dan sejauh manakah seorang hakim dapat menilai terhadap kesalahan seseorang dan seterusnya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang pesalah?
Azrin Amin
Kuala Lumpur

Islam adalah agama yang menekankan prinsip keadilan yang memberi ruang kepada semua pihak bagi mengemukakan dalil dan hujah masing-masing. Pada masa sama manusia mestilah bersifat amanah dalam setiap kelakuan mereka selaras dengan firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu supaya mengembalikan hak kepada empunya dan apabila kamu menghukum hendaklah kamu menghukum dengan adil dan saksama." (An-Nisa ayat 58).

Syariat Islam tidak membenarkan seseorang itu dihukum selagi tidak terbukti kesalahannya dan setiap keterangan hendaklah dipelajari dan dikaji dengan teliti. Menjadi kewajipan kepada hakim untuk memberi ruang kepada tertuduh untuk mempertahankan dirinya. Sebuah kaedah ilmu fiqah menyebut: "Pihak pendakwa hendaklah mengemukakan keterangan dan bagi yang mengingkarinya hendaklah bersumpah."

Hakim hendaklah berusaha agar setiap hukuman yang akan dijatuhkan itu diteliti supaya keputusan yang bakal diambil kelak tidak menzalimi mana-mana pihak. Apatah lagi jika ada pengakuan yang dibuat oleh tertuduh sebelumnya dirujuk semula.

Maka di sini wujud keraguan terhadap kesalahan itu apabila pengakuan sudah ditarik semula. Sabda Rasullullah SAW: "Hukuman tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu-ragu, jika ada jalan keluar pada sesuatu masalah, maka berilah ruang padanya kerana hakim yang tersilap membebaskan pesalah lebih baik dari melakukan kesilapan dalam menghukum seseorang."

Seorang sahabat bernama Maiz mengaku berzina kepada Baginda dan Rasullullah SAW tidak tergesa-gesa dalam menjalankan hukuman. Baginda memberi peluang kepada Maiz untuk menarik balik pengakuannya dengan berkata: "Mungkin kamu hanya mencium atau menyentuhnya saja." Imam Malik berkata: "Jika mereka yang membuat pengakuan terhadap kesalahannya kemudian menarik balik pengakuan itu, maka dia tidak akan dihukum". (Syarah Az-Zarqani pada kitab Muwatta' Imam Malik).

Sebuah hadis dari Sahl Saad menyebut bahawa seorang lelaki datang kepada Baginda SAW dan mengaku berzina dengan seorang wanita.

Baginda SAW terus memanggil wanita itu bagi mengesahkan dakwaan tetapi wanita itu menafikannya dan Baginda SAW menghukum lelaki tersebut dan membebaskan wanita tadi. (Imam Ahmad di dalam Musnadnya).

Pernah dibawa kepada Baginda SAW seorang pencuri yang ditangkap dan dia membuat pengakuan tetapi barangan yang dicuri tiada padanya. Baginda berkata: "Apakah benar kamu mencuri? Lalu jawab lelaki itu: "Benar wahai Rasulullah dan mengulanginya sehingga tiga kali. Maka barulah Baginda SAW menghukum lelaki Itu. (Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai dan Baihaqi).

Islam juga tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman kerana menjadi kewajipan bagi seorang tertuduh mempertahankan dirinya selagi mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian.

Sebuah hadis sahih menyatakan bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada Saidina Ali, ketika melantik beliau sebagai pemerintah di Yaman: "Wahai Ali, kelak kamu akan diminta untuk mengadili sesuatu kes, apabila datang kepadamu dua orang yang mengadu, janganlah kamu menghukum salah seorang daripada mereka sehingga kamu mendengar keterangan daripada kedua-dua pihak agar kamu dapat menilai manakah yang benar." (Tirmizi dan Abu Daud).

No comments:

Post a Comment

Harap dapat tinggalkan nama anda apabila membuat komen yer..Tak kisah la nama betul ke samaran....TQ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...