terima kasih buat kalian semua..

Friday, April 30, 2010

Status ibu bapa nabi

Sikap canggih yang memajukan diri ini telah dianjurkan oleh agama Islam sejak 14 abad lalu dan telah melahirkan banyak peradaban maju dunia yang mengamalkannya; ia bertitik tolak daripada ayat 6, surah al-Hujurat: Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak mengakibatkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga membuatkanmu menyesal atas tindakan yang telah kamu lakukan.

Apa pun berita dan maklumat yang kita dapat, jangan kita telan bulat-bulat. Kita perlu bersikap lebih proaktif dan berubah dari terus-menerus rela membiar diri sebagai penerima maklumat pasif.

Nilai ini adalah prinsip utama yang diaplikasikan dalam bidang hadis kerana ia adalah perbendaharaan semua Ilmu Islam. Prinsip inilah yang memelihara apa yang dipelihara oleh ilmu hadis kerana ia bukan perkataan orang sembarangan mengenai perkara sembarangan.

Bahkan Nabi SAW pernah bersabda: Sesiapa yang menipu atas namaku, maka dia telah menempah tempat di neraka. (Muttafaq alaih: terdapat dalam kedua-dua Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Oleh yang demikian, saudari penanya perlulah merujuk kembali asal maklumat yang dibaca dan didengari mengenai dakwaan ibu bapa Nabi SAW adalah Muslim.

Adakah ia berasal dari buku Sirah Nabi oleh Ibnu Hisyam atau Ibnu Ishak yang masyhur diterima ramai? Bukan semua yang kita baca atau dengar itu benar walaupun berkaitan dengan agama.

Kaedah asasnya, kita perlu menyaring maklumat tersebut adakah ia sesuai diterima oleh kita sebagai Muslim Sunni jika maklumat itu katakanlah berasal daripada ajaran Syiah? Atau berasal daripada hadis rekaan (mauduk) sedangkan hukumnya haram menerima, berhujah dan beramal dengannya bahkan termasuk satu daripada 70 dosa besar: Menipu atas nama Nabi SAW?

Berbalik kepada dua potong hadis yang dipersoalkan. Pertamanya, dalam Islam, kaedah asasnya ialah merujuk kepada al-Quran, kemudian hadis, kemudian qias, ijmak ulama dan terakhir ijtihad ulama.

Ini hierarki autoriti sumber wahyu dan informasi agama Islam kita. Jika dipertimbangkan, maka hadis-hadis tersebut lebih berautoriti daripada kata-kata manusia biasa kerana firman Allah: Sahabat kamu (Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu), tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar), dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah). Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada-Nya. (al-Najm: 2-4)

Untuk makluman umum, kedua-dua hadis yang ditanya terdapat dalam buku Sahih Muslim. Ia kitab kedua paling sahih selepas buku Sahih al-Bukhari yang mendapat undi majoriti ijmak ulama sebagai buku yang berstatus paling sahih selepas al-Quran sehingga ke hari ini.

Imam Muslim adalah anak murid kepada Imam al-Bukhari. Jika terdapat hadis riwayat sepunya di antara keduanya dipanggil muttafaq alaih (yang disepakati).

Selepas buku-buku sahih kompilasi hadis mereka (syarat penerimaan hadis mereka lebih tinggi dan sukar), buku-buku sunan seperti Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan al-Nasa'i menyusul di bawah status buku-buku sahih tadi dalam hierarki martabat dan autoriti hadis.

Buku al-Muwatta' oleh Imam Malik dan Sunan al-Darimi atau Musnad Ahmad pula berada di lapisan paling bawah hierarki 10 kitab hadis yang utama.

Namun, tiada riwayat yang sahih atau yang diterima (maqbul) daripada buku-buku hadis utama ini yang menyatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW itu Muslim sama ada atas agama nabi Ibrahim a.s. atau agama nabi Isa a.s.

Hadis-hadis tentang isu ini menjurus kepada kesimpulan ibu bapa nabi SAW mati dalam kufur kerana nabi sendiri mengesahkan di dalam hadis-hadis tersebut dengan mengatakan mereka berada di neraka.

Mari kita perinci satu persatu. Pertama, hadis riwayat Muslim (no. 203) yang sanadnya daripada Anas r.a; seorang lelaki bertanya kepada Rasullullah: Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Nabi menjawab, "Di dalam neraka."

Apabila lelaki itu berpusing untuk pergi, baginda memanggilnya lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka."

Imam al-Nawawi dalam Sharh Sahih Muslim (judul buku: Huraian hadis-hadis Sahih Muslim) berkata: Ia nas dalil bagi larangan memohon doa keampunan kepada orang-orang kafir.

Sementara Shams al-Haq al-Adzim Abadi, penulis buku 'Aun al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Daud (Huraian Kepada Sunan Abu Daud) memberi ulasan begini terhadap hadis di atas: "…dan setiap maklumat yang mengatakan kedua-dua ibu bapa nabi dihidupkan kembali (selepas mereka meninggal dunia semata-mata untuk beriman), atau dakwaan mereka itu beriman, atau mereka dilepaskan daripada azab neraka kebanyakannya adalah hadis mauduk - penipuan yang direka-reka. Bakinya pula adalah hadis yang martabatnya sangatlah lemah (daif). Sehingga ulama-ulama ilmu Hadis seperti al-Daruqutni, al-Jawraqani, Ibnu Shahin, Abu Bakar Khatib al-Baghdadi (buku al-Sabiq wa al-Lahiq), Ibnu 'Asakir, Ibnu Nasir, Ibnu al-Jawzi, Abu al-Qasim al-Suhayli (buku Sharh al-Sirah), al-Qurtubi (buku al-Tazkirah), al-Tabari, Fath al-Din Ibnu Sayyid al-Nas, Ibrahim al-Halabi dan jemaah ulama lain yang juga bersepakat dengan mereka bahawa ia tidak boleh dibuat berhujah, bukan hadis yang sahih dan termasuk hadis yang direka-reka kerana perawi-perawinya dari golongan majahil iaitu yang tidak diketahui profilnya.

Perbincangan berkisar tentang isu ibu bapa Nabi tidak terlepas dari azab neraka telah berlangsung secara panjang lebar oleh al-Allamah Ibrahim al-Halabi dalam buku Risalah Mustaqillah dan al-Allamah al-Qari dalam bukunya Sharh al-Fiqh al-Akbar.

Mereka berdua berdalilkan nas hadis sahih ini: (Sesungguhnya bapaku dan bapamu berada di neraka).

pendapat

Hanya Al-Suyuti bertentang pendapat dengan para ulama hadis bertaraf hafiz dan ulama-ulama muktabar tersebut kerana beliau memilih pendapat ibu bapa nabi Muslim dan terlepas daripada azab neraka dalam penulisannya seperti 'al-Ta'zim wa al-Minat fi anna Abaway Rasulullah SAW fi al-Jannah'.

Ia berdasarkan satu hadis bahawa ibu bapa nabi dihidupkan semula sekejap sahaja untuk mengucap syahadah tanda beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW; kemudian dimatikan semula.

Sebenarnya semua ahli hadis sepakat memutuskan ia adalah hadis yang direka (mauduk). Malah mereka melabelkannya sebagai jenayah rekaan yang paling berat tanpa khilaf di kalangan mereka.

Hadis seumpama ini tidak terdapat dalam mana-mana buku hadis utama yang diterima dan digunapakai hadis-hadisnya. Tidak terdapat dalam mana-mana buku sahih mahupun buku-buku Sunan atau Musnad atau buku hadis yang dikenali yang lain.

Tidak juga dijumpai dalam mana-mana bab atau buku adab atau tafsir. Jika ada pun mungkin diriwayatkan bersama sebahagian hadis sahih. Kerana kehadiran sesuatu penipuan sudah tentu boleh dikesan oleh ahli agama sepanjang zaman.

Jika ia benar, sudah tentu telah menjadi salah satu tajuk yang diberi perhatian khas oleh mereka sejak awal-awal sejarah Islam lagi. Akan tetapi ia bertentangan dengan fitrah alam dari dua sudut: Pertama: Menghidupkan yang telah mati. Kedua: Beriman sesudah mati. (Ia kedengaran seperti mukjizat) maka sudah tentu dinukilkan jika benar tetapi tiada seorang pun dari perawi dari kategori yang dipercayai (tsiqah) meriwayatkannya maka ia menggambarkan bahawa ia adalah satu penipuan.

Ustaz lebih suka jika kita serahkan hal ini kepada Allah. Dialah yang lebih tahu kerana Dia Maha Tahu status ibu bapa nabi yang sebenarnya. Jika diikutkan, para ulama tidak menggalakkan perbincangan seumpama ini kerana apabila al-Quran atau hadis tidak menghuraikan sesuatu perkara secara lanjut seperti kisah-kisah para Nabi, maka ia adalah urusan Allah.

Kesimpulannya, nas-nas yang sahih mengesahkan ibu bapa nabi berada di neraka memberi fahaman bahawa mereka itu meninggal dunia berstatus kafir.

Namun ini tidak menafikan status mulia mereka dalam masyarakat dari segi nasab keturunan. Sebabnya, ia dua perkara yang berbeza.

Apa yang berlaku ini tidak menjejaskan maruah dan kedudukan mulia mereka sebagai seorang nabi Allah. Wallahu 'alam.

No comments:

Post a Comment

Harap dapat tinggalkan nama anda apabila membuat komen yer..Tak kisah la nama betul ke samaran....TQ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...