terima kasih buat kalian semua..

Monday, December 6, 2010

Sejauh mana Anda Faham kadar maksimum wasiat iaitu 1/3 jumlah harta??


Pewasiat perlu bincang pembahagian pastikan hak waris tak diabai

PEMBAHAGIAN harta pusaka melalui faraid adalah wajib mengikut bahagian yang ditetapkan kerana pembahagian faraid mengutamakan keadilan hakiki kepada ahli waris yang berhak. Pengetahuan mengenainya penting terutama ketika membuat perancangan kadar diperuntukkan untuk diwasiatkan.

Umat Islam dinasihatkan supaya mendalami perkara itu supaya faham mengenai keperluan dan ketetapan pembahagian faraid serta tujuannya.
Saad Bin Abu Waqqas berkata: Telah datang Rasulullah SAW untuk melihatku sedang aku berada di Makkah. Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku. Baginda menjawab: Tidak. Aku berkata: Sebahagiannya. Baginda menjawab: Tidak. Aku berkata: Sepertiga. Baginda menjawab: Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Sebaik berlaku kematian seseorang umat Islam, semua harta peninggalan si mati yang dimiliki secara sah akan diklasifikasi sebagai hak milik semua ahli waris yang sah. Hak itu sudah diperjelas sebelum ini, begitu juga kadar pembahagian harta pusaka yang dijelaskan dalam al-Quran.

Persoalan yang sering timbul adalah bolehkah kita mewasiatkan lebih daripada 1/3? Ada juga yang musykil kenapa 1/3 dan tidak 1/2? Inilah antara dilema umat Islam yang bukan hanya terjadi hari ini tetapi sejak dulu lagi sewaktu wasiat diperkenalkan.

Meskipun terdapat maklumat mengenai kadar yang boleh diwasiatkan, masih ramai yang samar-samar dan kabur mengenainya.

Kadar harta yang dibolehkan untuk diwasiatkan terbahagi kepada dua keadaan iaitu apabila pewasiat mempunyai waris dan pewasiat tidak mempunyai waris.
Menurut jumhur fuqaha (selain Zahiri dan Maliki), apabila seseorang itu mewasiatkan melebihi 1/3, maka wasiat itu tidak berkuat kuasa kecuali apabila semua ahli waris yang berhak memberi persetujuan.

Jika berlaku percanggahan keputusan dalam kalangan ahli waris, ada yang menerima, membantah atau menolak kehendak yang melebihi kadar itu, maka pelaksanaan wasiat masih boleh dilakukan secara terhad.

Pelaksanaan wasiat hanya mengambil kira bahagian membabitkan waris yang bersetuju saja sementara waris yang tidak bersetuju akan mendapat bahagian masing-masing.

Oleh itu, jika umat Islam berhasrat untuk berwasiat lebih daripada 1/3, kehendak ini boleh dilakukan tetapi pada saat pembahagian masih perlu mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Tujuan utama persetujuan untuk memastikan hak waris dilindungi dan tidak terabai atas sebab bertentangan hukum syarak.

Apa yang penting semasa membuat perancangan terakhir, pewasiat digalakkan berbincang dengan waris mengenai keinginan ini supaya mereka memahaminya.

Contohnya, seorang ayah ingin memberi bahagian lebih kepada anak angkat yang menjaga dan menanggung keperluan hidup sewaktu hayatnya. Cara ini memungkinkan semua waris memberi persetujuan atau sebaliknya.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. (Hadis riwayat Abu Daud)

Semua pihak terutama pewasiat dan waris memikul amanah besar dalam soal wasiat. Sebagai pewasiat, sebenarnya kadar 1/3 yang dibenarkan sudah mencukupi dan dianggap banyak seperti dijelaskan Rasulullah SAW.

Walaupun sudah ditetapkan kadar maksimum harta yang boleh diwasiatkan iaitu 1/3, masih wujud perbezaan pendapat dalam kalangan sahabat tetapi fuqaha bersetuju kadar sebaik-baiknya untuk berwasiat adalah tidak melebihi kadar maksimum.

Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali tidak berwasiat dengan kadar 1/3, keduanya berwasiat hanya sekadar 1/5 daripada harta mereka. Manakala Saidina Umar berwasiat dengan kadar 1/4 bahagian daripada hartanya.

Menurut Qatadah, sebaik-baik berwasiat adalah dengan kadar 1/5 bahagian harta dan demikian juga pendapat ahli fiqh Basrah. Al-Shabi menyatakan kebanyakan ulama cenderung dengan kadar 1/4 dan 1/5 daripada bahagian harta saja.

Oleh demikian, semua waris bertanggungjawab untuk membuat keputusan secara bersama apabila terdapat kehendak wasiat yang melebihi kadar 1/3.

Persetujuan yang dicapai sama ada bersetuju atau sebaliknya pada lebihan kadar membawa makna yang berbeza. Apabila dipersetujui bermakna wasiat itu sah dan berkuat kuasa. Sebaliknya, jika berlaku waris tidak bersetuju, maka kadar melebihi 1/3 akan terbatal dan tidak sah.

Walau bagaimanapun, menurut mazhab Maliki dan Zahiri, wasiat melebihi 1/3 tidak boleh berkuat kuasa sekalipun jika mendapat persetujuan waris.

Untuk itu, peranan waris untuk memperkasa wasiat amat mulia lagi terpuji. Apatah lagi dengan memberi persetujuan bersama supaya hasrat pewasiat dapat disempurnakan secara ikhlas dan reda untuk mendapat manfaat dan ganjaran pahala berterusan dari Allah.

Ada juga kes pewasiat tidak mempunyai waris pada saat kematiannya. Menurut mazhab Hanafi, wasiat itu sah sementara pendapat jumhur menyatakan wasiat melebihi 1/3 adalah tidak harus secara mutlak kerana membabitkan hak orang Islam.

Kesedaran dan kefahaman mengenai wasiat perlu sebati dalam diri umat Islam supaya pelaksanaan wasiat menjadi lebih mudah, dapat menjauhi perpecahan institusi keluarga dan tidak menzalimi mana-mana pihak.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah yang berterusan pahalanya, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakan untuknya. (Hadis riwayat Al-Bahari dan Muslim) - BH

No comments:

Post a Comment

Harap dapat tinggalkan nama anda apabila membuat komen yer..Tak kisah la nama betul ke samaran....TQ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...