terima kasih buat kalian semua..

Sunday, May 25, 2014

Tunai zakat atau nafkah ibu bapa? Yang mana satu lebih utama?

ADA orang yang ingin bersedekah dan berzakat, tetapi mereka perlu memenuhi keperluan ibu bapa mereka terlebih dahulu. Persoalannya, sejauh manakah kewajipan memenuhi keperluan itu perlu dilaksanakan dan adakah ada had tertentu sebagai ukuran? Bolehkah seseorang anak itu menolak permintaan ibu bapanya yang kadang-kala di luar kemampuan agar dia dapat bersedekah dan berzakat?

Jawapan

Terima kasih kerana mengajukan persoalan yang begitu baik seperti ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan penjelasan mengenai kewajipan menyantuni nafkah ibu bapa dan juga menunaikan zakat, yang mana kedua-duanya adalah wajib di sisi agama Islam.

Maka di manakah kedudukan ibu bapa? Para fuqaha menjelaskan bahawa kedudukan ibu bapa sebenarnya sangat dekat dengan si anak. Ia sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Quran: Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, agar kamu jangan menyembah selain daripada-Nya, dan berbuat baik dengan kedua ibu bapa. (al-Isra’: 23)

Fuqaha menjelaskan, “dan berbuat baik dengan kedua-dua ibu bapa" itu termasuklah dengan menanggung nafkah mereka, seandainya mereka termasuk kategori yang memerlukan, iaitu miskin dan kurang kemampuan. Hukumnya adalah wajib, dan berdosa jika si anak sengaja mengabaikan keperluan dan nafkah mereka.

Ibnu al-Munzir berkata, telah sepakat kesemua ulama (ijmak) bahawa nafkah kedua orang tua yang fakir dan tiada mata pencarian dan harta, adalah wajib diambil daripada harta anak-anaknya. Maka, hakikatnya, memberikan nafkah kepada ibu bapa adalah wajib di sisi Islam. Haram bagi si anak mengingkarinya, jika ibu bapanya memang memerlukan.

Imam an-Nasai meriwayatkan bahawa Tariq al-Muharibi berkata: “Pernah semasa saya datang ke Madinah, saya melihat Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar dan berkhutbah: Tangan yang memberi lebih mulia. Mulakanlah memberi dengan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu, (iaitu) ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan setelah itu yang terdekat hubungannya denganmu." (riwayat an-Nasai) (rujuk Dr. Yusuf al-Qaradawi, Kemiskinan dan cara Islam menanganinya, hal. 104).

Namun, sejauh manakah besarnya pemberian itu? Adakah seorang anak wajib memenuhi segala permintaan ibu bapanya atau dianggap anak derhaka jika ingkar? Di sini, Rasulullah SAW telah memberikan jalan keluarnya yang mudah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ada menegaskan: Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, ketaatan kepada ibu bapa boleh menjadi maksiat apabila kemahuan mereka itu di luar batasan dan kemampuan si anak, sehingga menyebabkan si anak terpaksa berhutang dan mengabaikan kewajipan yang lain. Si anak sebenarnya wajib menyediakan keperluan sekadar batas yang perlu, atau disebut dharuriyat (asasi) sahaja.

Misalnya disediakan kediaman yang sesuai jika mereka tiada berumah, disediakan makanan, pakaian dan sebagainya lagi sekadar yang patut. Si anak tidaklah wajib memenuhi permintaan ibu bapa seperti mahukan kediaman banglo misalnya. Ia bukan lagi suatu keperluan tetapi kemewahan.

Seperkara lagi, fuqaha sudah menjelaskan bahawa tanggungan wajib itu apakala melihat kepada kondisi ibu bapa yang memerlukan, iaitu mereka berada dalam kefakiran atau kemiskinan. Maka, kala itu pemberian si anak kepada mereka ada wajib hukumnya, sehingga dengan akibat dia menanggung nafkah ibu bapa menyebabkan hartanya menyusut menjadi sedikit, dan zakatnya juga mengecil, maka ia tidaklah menjadi satu kesalahan kepadanya.

Nota: Disediakan oleh Ustaz Hamizul Abdul Hamid, Eksekutif Dakwah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS).No comments:

Post a Comment

Harap dapat tinggalkan nama anda apabila membuat komen yer..Tak kisah la nama betul ke samaran....TQ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...